APS Poland - Firma windykacyjna - Wrocław

APS Poland Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu to firma windykacyjna świadcząca kompleksowe usługi windykacji wierzytelności i należności specjalizująca się w dochodzeniu roszczeń finansowych. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej w listopadzie 2000 roku jako iCentrum S.A. W marcu 2007 roku ówczesna spółka iCentrum S.A. pozyskała inwestora w postaci APS (Asset Portfolio Servicing), którego właścicielem jest fundusz SLAVIA CAPITAL. Dzięki temu APS Poland S.A. stała się częścią międzynarodowego holdingu - APS Holding - który swoim obszarem obejmuje teren Polski, Czech, Słowacji, Serbii, Bułgarii oraz Rumunii. Aktualne plany dotyczą objęcia zasięgiem kolejnych państw.

APS Holding S.A., udostępniając swój know how oraz relacje z inwestorami, wzmocniła działalność APS Poland S.A. w następujących obszarach:

        -  rozszerzenie usług oferowanych klientom w ramach windykacji i należności,

        -  zakup portfeli wierzytelności,

        -  pomoc w procesie sprzedaży portfeli,

        -  usługi zarządzania wierzytelnościami w ramach portfeli zakupionych przez inwestorów.

W dniu 3 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział Rejestrowy KRS zarejestrował zmiany w rejestrze przedsiębiorców dotyczący spółki iCentrum S.A. Zmianie uległo brzmienie firmy spółki z: iCentrum S.A. na: APS Poland S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Nieustanne staranie APS Poland S.A, aby podnieść swoje kwalifikacje jest odzwierciedlone:

        -  Uzyskaniem w 2008 licencji na serwisowanie funduszu sekurytyzacyjnego wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF),

        -  Certyfikatem ISO 9001:2008,

        -  Wpisem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego na listę firm stosujących Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. 

 

Firma windykacyjna APS Poland S.A. - we Wrocławiu jest obecnie w posiadaniu:

        -  Certyfikatu ISO według normy 9001:2008,

        -  Pisma z KNF potwierdzającego przyjęcie do stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,

        -  Certyfikatu 'Przejrzysta Firma',

        -  Nagrody 'Rzetelny Outsourcer 2008',

        -  Tytułu Finalisty Quality International Forum Jakości 2009,

        -  Licznych referencji Klientów potwierdzających świadczenie usług windykacji należności.Kontakt

Informacja

71 37 14 700

Fax

71 37 14 701

Dział handlowy

713 714 715
img2/colt

Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy

kontakt:

  • sprzedaz@
    aps-holding.com


  • +48 713 714 715


  • Jakosc

    logoTuv